דף הבית > סיכום פעילות קיץ 2020 בעמותת עת לעשות

רב מסר -ספטמבר 2020 סיכום פעילות קיץ בעמותה

גם בעיתות קורונה - את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק!
עת לעשות מציגה בפניכם טעימות קטנות - מחויות גדולות!