דף הבית > פעילות > אח בוגר big brother > סיפור מסמר שיער!

כשמתנדבת וחניכה מחליטות לעשות מעשה טוב ביחד, ולתרום שיער לזכרון מנחם, הלב שלנו כבר לא יכול להכיל את הרגש העצום של התודה והאהבה לשתיהן.
 "עולם חסד יבנה"